logo

Pravidla

Sedm zlatých pravidel online komunikace

 1. Na internetu je jednoduché vydávat se za někoho jiného. Nikdy proto nespoléhej na to, že dobře víš, kdo je na druhé straně!
 2. Při komunikaci na internetu nikdy nikomu nesděluj:
  • adresu bydliště a školy
  • příjmení
  • přístupová hesla
  • rodné číslo
  • číslo mobilního telefonu
  • intimní fotografie, videa a informace
  • rodinnou finanční a vztahovou situaci
  • datum narození
  Zkrátka nic, na základě čeho by tě někdo mohl vystopovat.
 3. Opatrný buď i na informace o své rodině, o práci rodičů, o tom, kam jezdíte na dovolenou a jaké jsou tvé každodenní zvyklosti. Takové informace mohou zneužít např. i zloději.
 4. Své profily v sociálních sítích si pečlivě zabezpeč tak, aby cizí lidé neměli přístup k tvým kontaktním údajům, fotografiím a dalším informacím o tvém soukromí
 5. Na svých stránkách, v profilech v sociálních sítích ani kdekoliv jinde na internetu nikdy nezveřejňuj intimní fotografie nebo videa ani např. fotky v plavkách. Nikdy nevíš, kdo se k nim dostane a intimními fotografiemi nebo videy by tě mohl kdokoliv vydírat
 6. S webkamerou zacházej velmi opatrně! Používej ji jen v případě, že si jsi naprosto jistý, s kým si povídáš, např. při telefonování přes Skype se spolužákem. Při komunikaci ve veřejném chatu nebo v kontaktu s lidmi, které neznáš z reálného života, ji nech raději vypnutou
 7. V žádném případě se před webkamerou nesvlékej, takový materiál je jednoduché archivovat a nikdy si nemůžeš být jistý tím, že ho nikdo nezneužije!

Nut(d)né právní věci

 1. Internetové stránky PosliPozdeji.cz jsou provozovány Brendou Tomčalovou (Provozovatel a Internetové stránky PosliPozdeji.cz dále souhrnně jen jako „PosliPozdeji.cz“).
 2. Stránky PosliPozdeji.cz jsou provozovány za účelem bezplatného užívání aplikace pro dodatečné odesílání preventivních e-mailových zpráv v předem nastaveném čase uživatelem stránky důvěryhodné osobě s prosbou o pomoc nebo asistenci ve složité životní situaci (dále jen „Aplikace“). PosliPozdeji.cz slouží výhradně k předání zprávy v čase a s obsahem dle zadání uživatele.
 3. PosliPozdeji.cz nepředstavuje odborné ani právní poradenství a nezajišťuje uživatelům přivolání, zprostředkování ani poskytnutí jakékoliv formy ochrany, pomoci nebo asistence.
 4. PosliPozdeji.cz vyvíjí maximální úsilí k zajištění bezpečnosti a funkčnosti PosliPozdeji.cz, avšak vzhledem k technickým parametrům provozování PosliPozdeji.cz nezaručuje dostupnost PosliPozdeji.cz nepřetržitě dvacet čtyři hodin denně, sedm dní v týdnu, plnou funkčnost po celou dobu dostupnosti PosliPozdeji.cz, ani bezpečnost a bezchybnost PosliPozdeji.cz za všech okolností.
 5. PosliPozdeji.cz neručí za pravdivost nebo přesnost materiálů na stránkách PosliPozdeji.cz a neodpovídá uživateli za jakoukoli přímou či nepřímou újmu či škodu, která uživateli vznikne v souvislosti s používáním PosliPozdeji.cz, omezením či ukončením poskytování PosliPozdeji.cz. PosliPozdeji.cz vůči uživateli zejména neodpovídá za:
  1. nefunkčnost, nedostupnost či špatnou dostupnost či funkčnost PosliPozdeji.cz
  2. nedoručení nebo neodeslání emailové zprávy či doručení nebo odeslání poškozené či neúplné zprávy,
  3. jakýkoliv jiný následek používání PosliPozdeji.cz
 6. Uživatelé PosliPozdeji.cz
  1. se nesmí pokoušet zjistit přihlašovací údaje ani získat přístup k účtu patřícímu někomu jinému,
  2. nesmí PosliPozdeji.cz užít k činnostem nezákonným, klamavým, škodlivým nebo diskriminačním.
 7. Obsah e-mailů vkládaných uživatelem
  1. nesmí být v rozporu s platnými zákony a právním řádem České Republiky, ani se všeobecně uznávanými morálními a etickými pravidly,
  2. nesmí poškozovat třetí osoby či organizace,
  3. nesmí technicky poškozovat fungování stránek PosliPozdeji.cz (spam, viry apod.).
  4. nesmí být v přímém rozporu s účelem stránek PosliPozdeji.cz,
  5. nesmí obsahovat nenávistné projevy, vyhrožování nebo pornografický obsah, nepravdivou poplašnou zprávu, obsah podněcující k násilí nebo obsahující nahotu či graficky znázorněné nebo bezdůvodné násilí,
  6. nesmí obsahovat komerční sdělení (například spam, HOAX, reklama), viry, nelegální nebo jiný obtěžující obsah, a
  7. nesmí obsahovat soukromou inzerci.
 8. Za obsah e-mailových zpráv vkládaných do Aplikace je zodpovědný uživatel. Za jejich pravdivost nebo porušování platných zákonů české Republiky tímto obsahem nenese PosliPozdeji.cz odpovědnost.
 9. Uživatelé PosliPozdeji.cz berou na vědomí
  1. že obsah emailové zprávy může být užit třetí stranou. Takovéto užití obsahu PosliPozdeji.cz nekontroluje a nenese za ně odpovědnost,
  2. že používají PosliPozdeji.cz na vlastní nebezpečí.
 10. Obsah stránek PosliPozdeji.cz je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření nebo další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu PosliPozdeji.cz v rozporu s právním řádem České republiky.